Australia Skilled Visaطبق تغیرات جولای ۲۰۱۲ اداره مهاجرت استرالیا، ویزاهای مهارت استرالیا به دسته های زیر تقسیم می شود و گروههای ویزاهای قبلی دیگر معتبر نمی باشد. متقاضیان واجد شرایط از این پس لازم است که تحت عناوین ذیل اقدام نمایند.

ویزای دائم نیروی متخصص– کلاس 189

این نوع ویزا شباهت بسیار زیادی به ویزای مهارت گروه ۱۷۵ پیشین دارد. برای دریافت این نوع از ویزا متقاضیان لازم است که بعد از دریافت ارزشیابی مثبت از انجمن تخصصی مربوطه نسبت به ابراز علاقه خود EOI اقدام نمایند. پس از آن هر زمانی که اداره مهاجرت استرالیا شرایط متقاضی را با نیاز خود منطبق یافت دعوتنامه ای مبنی بر ارسال درخواستنامه متقاضی صادر خواهد کرد

شرایط لازم

جهت دریافت این ویزا لازم است که متقاضیان واجد شرایط زیر باشند:

  • دریافت  دعوتنامه از اداره مهاجرت استرالیا
  • داشتن سن کمتر از ۵۰ سال در زمان دریافت دعوتنامه
  • احراز شرایط یکی از مشاغل معرفی شده در لیست مشاغل استرالیا
  • داشتن ارزشیابی مثبت از انجمن تخصصی مربوطه
  • داشتن مدرک زبان حداقل  ۶ در هر چهار مهارت
  • احراز حداقل ۶۰ امتیاز از سیستم امتیازبندی اداره مهاجرت استرالیا
  • داشتن تاییدیه سلام