Australiaاسترالیا، اولین و برترین مقصد نیروی متخصص

 

استرالیا یکی از پر طرفدارترین مقاصد نیروی کار متخصص محسوب می شود. استرالیا به این مهاجران نوید امکان شروع یک زندگی جدید وهمچنین اشتغال در رشته تخصص خود در یک کشور پیشرفته با تسهیلات رفاهی بالا را می دهد. اقتصاد این کشور از اقتصادهای قدرتمند و بزرگ جهان به شمار می رود و به همین خاطر به دنبال جذب نیروی کار ماهر و متخصص بیشتر و توسعه روزافزون اقتصاد خود است . نیروهای متخصص برای اخذ ویزا و مجوز کار در استرالیا پیش ازهرچیز باید بتوانند از سیستم امتیازبندی اداره مهاجرت استرالیا موفق بیرون آیند. براساس این سیستم امتیاز بندی قابلیتهای مختلف فرد اعم از تجربه کاری، سن، سطح تحصیلات و میزان تسلط به زبان انگلیسی ارزیابی می شوند و چنانچه فرد بتواند امتیاز حداقل را کسب کند موفق به اخذ ویزا و شروع به کار در استرالیا خواهد شد.

نمودار زیر، روند صعودی ورود نیروهای متخصص کار به استرالیا را طی چهل سال گذشته نشان می دهد. طبق این نمودار، از اواخر دهه 1980 میلادی با هجوم بسیار شدید مهاجران به سمت استرالیا و انتخاب آن به عنوان کشور هدف مهاجرت، این کشور بر آن شده است تا با برنامه ریزی و ارزیابی نیاز بازار کار خود و پتانسیلهای موجود علاوه بر استقبال از مهاجران کشورهای مختلف با آغوشی باز، کمبود نیروی کار خود را نیز جبران نماید.

بنابراین می توان گفت که تمرکز اصلی استرالیا در موضوع مهاجرت در درجه اول بر جذب متقاضیانی است که پتانسیل کمک به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد این کشور را داشته باشند و بتوانند در کنار سایر شهروندان استرالیایی گامی در راستای نیل هرچه سریعتر به اهداف همگانی اقتصاد استرالیا بردارند.

اکنون چنانچه سن شما کمتر از 45 سال است و دارای مدرک تحصیلی در یکی از مشاغل مورد نیاز استرالیا هستید و به زبان انگلیسی نیز تسلط دارید، می توانید شانس خود برای اخذ ویزای کار در استرالیا ارزیابی کنید.