medicare2مدیکر - سیستم خدمات درمانی استرالیا

 

مدیکر شامل کمک هزینه درمانی یا خدمات درمانی رایگان است که توسط پزشکان ، متخصصین ، چشم پزشکان و یا در موارد خاص و حاد دندانپزشکان بیمارستانهای دولتی ارائه می شود. مدیکر همچنین هزینه بستری در بیمارستان را نیز در برمیگیرد.

بیمارستانهایی نیز که به صورت خصوصی اداره می شوند بخشی از سیستم مدیکر محسوب می شوند. هزینه خدمات درمانی که توسط بیمارستان خصوصی و یا دولتی به بیمار عرضه می شود توسط مدیکر پرداخت خواهد شد. با این همه بیماری که به بیمارستان خصوصی مراجعه می کند برای پرداخت هزینه های بیمارستان اعم از هزینه های بستری و مابقی هزینه پزشک ( 75% هزینه پزشک تحت پوشش مدیکر خواهد بود) باید تحت پوشش بیمه خصوصی باشد .

براساس استانداردهای مدیکر 100 درصد هزینه های پزشک عمومی و 85% هزینه متخصص به عهده مدیکر خواهد بود. در صورتی که هزینه ویزیت پزشکان و متخصصین بیشتر از قیمتهای مشخص شده توسط مدیکر باشد، پرداخت مابقی هزینه اضافی به عهده خود بیمار خواهد بود.

بودجه خدمات درمانی استرالیا ( که به نام medicare شناخته شده است ) از طریق دو بخش خصوصی و دولتی باهم، تامین می شود. به این صورت که بخشی از هزینه های آن از طریق 2% مالیات و باقی آن از محل درامد ملی دولت پرداخت می شود. لازم به ذکر است که افراد کم درآمد مشمول این 2% مالیات ِ خدمات درمانی نمی شوند .

همچنین افراد پردرآمدی که بیمه بهداشتی -درمانی خصوصی ندارند مشمول 1% مالیات اضافی می شوند.

همچنین برای برخی از داروهایی که تجویز می شوند نیز برنامه و مزایای دارویی جداگانه ای در نظر گرفته شده است که تاثیر به سزایی در کاهش هزینه ها دارد.

کیفیت مراقبتها و خدمات درمانی:

استرالیا در کل جهان بالاترین درصد امید به زندگی ( یا به عبارتی احتمال حیات) را در مقایسه با کشورهای دیگر دارد. طبق آمار جهانی میزان بیماری در سال 2013 ، امار و مطالعات حاکی از آن است که استرالیا سومین کشور برتر در میان کشورهای دیگر است.

در یک مقایسه مطالعاتی که بین سیستمهای خدمات درمانی شش کشور استرالیا ، کانادا ، آلمان ، نیوزلند ، انگلیس و آمریکا انجام شد ، استرالیا بالاترین رتبه را از لحاط سطح سلامت به خود اختصاص داد و در بررسی بقیه شاخصهای معیار نیز رتبه اول یا دوم را گرفت. البته در رتبه بندی کلی سیستمهای خدمات درمانی استرالیا بعد از انگلیس و آلمان و هم تراز با نیوزلند قرار گرفت و کانادا و آمریکا نیز در رتبه بعد از استرالیا قرار گرفتند.

تعیین صلاحیت شما برای برخورداری از مزایای خدمات درمانی / مدیکر بر عهده سازمان خدمات انسانی (DHS) است. برای ثبت نام در فرایند خدمات درمانی استرالیا ( Medicare ) باید وضعیت فعلی ویزای خود را نشان دهید:

چنانچه شما ساکن استرالیا باشید و

-         ویزای دائم داشته باشد (PR)

-         یا متقاضی ویزای دائم باشید و حق کار در استرالیا را نیز داشته باشید و / یا توسط والدین ، همراه و یا دوست خود که شهروند یا مقیم استرالیا هستند اسپانسر شده باشید

-         ویزای موقت خاصی داشته باشید

-         ویزای موقت داشته باشید و در یکی از کشورهایی که موافقتنامه خدمات درمانی متقابل با استرالیا دارند ساکن باشید

واجد شرایط برخورداری از مزایای مدیکر شناخته خواهید شد.

شما باید 7-10 روز بعد از ورود به استرالیا خود را به یکی از مراکز مدیکر معرفی کنید و ترتیب کارهای مربوط به گرفتن کارت مدیکر خود را انجام دهید.

منبع: اداره مهاجرت استرالیا