Citizenship Act Changesآیا قانون شهروندی کانادا به شرایط پیشین باز می گردد؟

 

پس از اعلام خبر دولت کانادا در خصوص تلاش های کابینه در رفع موانع شهروندی کانادا، وزیر امور مهاجرت کانادا از تسلیم لایحه ای خبر داد که مهمترین مفاد آن عبارت است از شرط حضور سه سال از پنج سال برای گرفتن شهروندی کانادا، عدم نیاز به حضور شش ماه در هر سال و نیز محاسبه سال‌های حضور در کانادا در دوران پیش از دریافت اقامت که برای دانشجویان خیلی مهم است. بر اساس مفاد این لایحه، قانون 4 سال از 6 سال با شرط حضور در کانادا برای حداقل 6 ماه در هر سال لغو خواهد شد. این قانون موجب نگرانی مهاجرانی شده بود که به کانادا عزیمت کرده بودند.

همچنین در قانون فعلی شهروندی کانادا، کسانی که قصد دارند حق شهروندی این کشور را بگیرند باید آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه را بگذراندند. این آزمون برای افرادی که سن آنها بین 14 و 64 سال است الزامیست. پیش از این، آزمون زبان برای افراد 18 اتا 54 الزامی بود که با اجرای قانون جدید مشکلات بسیاری برای متقاضیان بوجود آورد. فلسفه تغییر رده سنی برای این آزمون از نظر دولتمردان کاناادا این بود که افراد برای اینکه برای جامعه کانادا مفید باشند و بتوانند به رشد اقتصادی آن کمک کنند باید بتوانند به یکی از زبان های رسمی این کشور مسلط باشند. با توجه به رویکرد دولت جدید کانادا بر تسهیل شهروندی این کشور، وزیر مهاجرت اعتقاد دارد افراد زیادی در کاناد هستند که به هیچ یک از این دو زبان مسلط نیستند ولی با این حال به اقتصاد این کشور کمک می کنند و باعث رشد آن می شوند. از این رو دولت جدید تلاش دارد تا بازه سنی افرادی که ملزم به گذراندن زبان هستند را کوچک کرده و به قانیون پیشین (یهمان 18 تا 54 سال) برگردانند.

با در نظر گرفتن اکثریت لیبرال پارلمان، به نظر می رسد مفاد این لایحه مورد تائیید و تصویب قرار بگیرد.

مرجع خبر