ویزای موقت فارغ التحصیلی - زیر گروه 485

Australia Skilled Graduate Visa 485ویزای موقت فارغ التحصیلی زیر گروه 485 مخصوص دانشجویان بین المللی است که از یک موسسه تحصیلی در استرالیا فارغ التحصیل می شوند. این ویزا اجازه می دهد بعد ازفارغ التحصیلی بصورت موقت در استرالیا زندگی، تحصیل و کار کنید. دانشجویان فقط یک بار می توانند برای درخواست ویزای موقت فارغ التحصیلی 485 به عنوان متقاضی اصلی اقدام نمایند.

برای ویزای 485 ازدو روش می توان اقدام کرد:

 • ویزای کاری فارغ التحصیلی -Graduate Work stream که تا 18 ماه اعتبار دارد
 • ویزای کاری فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات عالی - Post-Study Work streamکه بین 2 الی 4 سال معتبر خواهد بود و مدت آن به بالاترین سطح تحصیلات متقاضی بستگی دارد:
 • مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد آموزش محور: تا 2 سال اعتبار دارد
 • مدرک کارشناسی ارشد پژوهش محور: تا 3 سال اعتبار دارد
 • مدرک دکترا: تا 4 سال اعتبار دارد

شما بعنوان متقاضی ویزا و افراد همراه شما، باید هم در زمان درخواست ویزا و هم در مدت انجام پروسه بررسی فرم درخواست ویزا، در استرالیا حضور داشته باشید.

 

شرایط لازم برای احراز شرایط این ویزا به شرح زیر است:

 • سن متقاضی کمتر از 50 سال باشد
 • با ویزایی معتبر در استرالیا حضور داشته باشد
 • اخیرا از یکی از موسسات مورد تایید CRICOS فارغ التحصیل شده باشد
 • باید مابقی شرایط لازم اختصاصی هر کدام از روش های فوق را دارا باشد

مدرک تحصیلی متقاضی باید واجد یکی از تعاریف زیر باشد

 • یا باید مرتبط با لیست مشاغل مورد نیاز اداره مهاجرت استرالیا باشد (روش ویزای کاری فارغ التحصیلی)
 • یا باید از گروه تحصیلات عالی باشد (روش ویزای کاری فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات عالی)

 

مهارت زبان انگلیسی

در زمان ارسال تقاضانامه خود به اداره مهاجرت باید مدارک دال بر مهارت زبان انگلیسی خود را نیز ارسال نمایید که برای این منظور هر یک از مدارک زیر قابل قبول اداره مهاجرت استرالیا است.

-          ارائه حداقل نمره کل آیلتس (IELTS) 6 مشروط بر آنکه نمره هیچکدام از مهارت های چهارگانه( Speaking, Writing, Llistening, Reading) کمتر از 5 نباشد

-          ارائه حداقل نمره کل 64 آزمون (TOEFL iBT) مشروط بر آنکه نمره هیچکدام از مهارت های چهارگانهکمتر از نمرات زیر نباشد:

Listening: 4, Reading: 4, Writing: 14, Speaking: 14

-          ارائه حداقل نمره کل 50 آزمون (PTE) Academic مشروط بر آنکه نمره هیچکدام از مهارت های چهارگانهکمتر از 36 نباشد:

 

بیمه درمان ویزای 489

مسئولیت تمام هزینه های درمان در استرالیا در زمان اقامت با ویزای 485 بر عهده متقاضی است. متقاضیان ایرانی به علت آنکه ایران قرارداد متقابل خدمات درمانی با استرالیا ندارد تحت پوشش درمانی دولتی استرالیا قرار نمی گیرید. از این رو متقاضی باید حتما بیمه خصوصی درمانی مناسبی داشته باشد یا تحت پوشش درمان دولتی استرالیا قرار گیرد تا واحد شرایط این ویزا گردد. اگر بیمه خصوصی درمانی مناسب نداشته باشید، درخواست ویزای تایید نخواهد شد، هرچند داشتن این بیمه درخواست ویزا شما را تضمین نمی کند.

مدت زمان پروسه بررسی فرم درخواست ویزا

روش 75% از زمان پروسه طی شده 95% از زمان پروسه طی شده
ویزای کاری فارغ التحصیلی 4 ماه 4 ماه
روش ویزای کاری فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات عالی 40 روز 47 روز

 

شرایط ویزای کاری فارغ التحصیلی

برای دانشجویان بین المللی با تحصیلات متناسب با تخصص و مهارت های مرتبط با مشاغل موجود در لیست مشاغل اداره مهاجرت استرالیا، ویزا از زمان صدور دارای 18 ماه اعتبار است.

متقاضیان ویزای کاری فارغ التحصیلی، علااوه بر شرایط فوق باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

 • شغل انتخاب یمتقاضی باید در لیست مهارت های استراتژیک بلند مدت یا میان مدت استرالیا موجود باشد
 • متقاضی باید اسسمنت تخصصی Skills Assessment لازم را از انجمن مربوطه اخذ کرده باشد و سطح تخصص و مهارت متقاضی تایید شده باشد
 • طی 6 ماه قبل از درخواست از یکی از موسسات آموزشی استرالیا فارغ التحصیل شده باشد
 • هر مدرک، دیپلم یا گواهی فنی که متقاضی در استرالیا اخذ کرده است با شغل تخصصی انتخابی مرتبط باشد.

برای اینکه مدرک تحصیلی متقاضی واجد شرایط ویزای کاری فارغ التحصیلی زیر گروه 485 باشد لازم است که دوره آموزشی متقاضی به پایان رسیده باشد و به اخذ مدرک فارغ التحصیلی منجر شده باشد.

 

مدارک تحصیلی باید با شغل منتخب مرتبط و نزدیک باشد

مهارت های گذرانده شده باید با شغل مورد نظر متقاضی مرتبط و نزدیک باشد. برای اینکه مهارت ها با شغل منتخب مرتبط و نزدیک در نظر گرفته شود، مهارت ها باید بطور مستقیم در شغل منتخب بکار آیند. برای این ویزا هم رشته تحصیلی مرتبط با شغل منتخب و هم سطح تحصیلی ملاک ارزیابی است.

 

مدارک تحصیلی لازم جهت ویزای کاری فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات عالی

این روش مخصوص دانشجویانی است که با مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در هر رشته ای از هر یک از موسسات مورد تایید CRICOS در استرالیا فارغ التحصیل شده باشند. این ویزا مخصوص دانشجویانی است که اولین ویزای تحصیلی خود را از 5 نوامبر 2011 به بعد دریافت کرده باشند. در این روش ویزای صادره می تواند تا 4 سال اعتبار داشته باشد و این امر به مقطع تحصیلی متقاضی بستگی دارد.

 • متقاضی باید اولین ویزا تحصیلی خود را از 5 نوامبر 2011 به بعد دریافت کرده باشد
 • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر داشته باشد
 • مدرک تحصیلی از دانشگاه یا موسسه مورد تایید CRICOS در استرالیا صادر شده باشد
 • مدرک تحصیلی متقاضی درشش ماه اخیر دراسترالیا اخذ شده باشد

تحصیلات با سطح دیپلم یا مدرک فنی در این ویزا در نظر گرفته نمی شوند. بعنوان مثال: دانشجویی که یک سال از دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد را در استرالیا گذرانده و شرایط تحصیل را در زیرمجموعه ویزای کاری تحصیلات بالاتر از کارشناسی دارد، با احراز سایر شرایط مورد نیاز واجد شرایط این ویزا است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان و یاتماس با دفتر کارجویان ملل در این مورد اطلاعات تخصصی و تکمیلی دریافت فرمایید و از شرایط خود در خصوص مهاجرت به استرالیا مطلع گردید.