جدول تمکن مالی اداره مهاجرت کانادا

Proof of fundsدر برخی از ویزا های مهارتی و کاری اداره مهاجرت کانادا از متقاضیان انتظار دارد بتوانند توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه های خود وخانواده اشان را طی ماه های اول پس از ورود به کانادا پرداخت کنند. به این منظور این مبلغ نباید از کسی قرض گرفته شده باشد و باید متعلق به شخص متقاضی و یا همسر وی باشد. 

لازم به ذکر است تعداد اعضای خانواده با احتساب فرد متقاضی اصلی محاسبه می گردد و نرخ تبدیل ارز برابر با نرخ اعلامی از طرف بانک مرکزی حمهوری اسلامی می باشد.

بروزرسانی شده در تاریخ 16 ژانویه 2019

 

 

 

 

 

Number of
Family Members
1
2
3
4
5
6
7
For each additional family member
Funds Required
(in Canadian dollars)
$12,669
$15,772
$19,390
$23,542
$26,701
$30,114
$33,528
$3,414