ویزای کارآفرینی استانی کانادا

 

افرادي كه قصد دارند از طريق برنامه کارآفرینی استاني اقامت كانادا را دریافت نمايند بايد داراي مهارتها، مدارك تحصيلي و سوابق كاري مورد نياز استاني باشند كه آنها را انتخاب كرده تا هرچه سريعتر نسبت به مساعدت اقتصادي به آن استان اقدام نمايند. با اين روش متقاضيان مي­توانند براحتي خود را به عنوان مقيم دائم كانادا مطرح نمايند.

Canada PNP Visaدر صورتيكه فرد بخواهد از اين روش اقدام كند بايستي از سوي يكي از استانهايي كه اقدام به جذب مهاجر مي­كنند پذيرش شود. بدين منظور متقاضي بايد داراي شرايطي باشد كه باتوجه به شرايط هر استان متفاوت است. از آنجايي كه اصالت اين روش از نوع سرمايه­ گذاري است، متقاضي موظف به راه­ اندازي يك كسب­ وكار در استان مورد نظر پس از ورود به خاك كاناداست. به منظور تضمین سرمایه ­گذاری در استان موردنظر، متقاضي بايستي قبل از ورود به كانادا وديعه­ اي را نزد آن استان به امانت گذارد كه پس از سرمايه­ گذاري و ايجاد كسب ­وكار آن وديعه به وي عودت داده خواهد شد. در صورتیکه متقاضي به هر دليلي موفق به سرمایه­ گذاری و راه­ اندازی تجارت در استان مورد نظر نشود، و يا اينكه از اين كار منصرف شود، ودیعه سپرده شده توسط اداره مهاجرت آن استان برداشت و در ازاي آن مجوز اقامت دائم به متقاضی داده می­شود و پرونده با موفقیت به پایان می­رسد.

استانهايي كه در حال حاضر اقدام به جذب سرمايه ­گذار مي­كنند:

  • نیوبرانزویک
  • مانیتوبا
  • ساسکاچوان
  • بريتيش كلمبيا
  • پرنس ادوارد
  • آلبرتا (مختص مزرعه داران و كشاورزان)
  • نوا اسكوشيا (مختص مديران مزارع و صاحبان مزارع)