افزایش سقف پذیرش نوااسکوشیا کانادا در برنامه Express Entry

Nova Scotia Express Entry

 

ایالت نوااسکوشیا امروز 300 ظرفیت مضاعف دیگر برای جذب مهاجر از طریق مسیرهای زیر مجموعه سیستم اکسپرس اینتری خود، که تحت عنوان Nova Scotia Demand: Express Entry و Nova Scotia Experience: Express Entry  فعالیت می کنند ، معرفی کرد.

این دو مسیر هر دو در راستای سیستم گزینشی و مهاجرتی جدید دولت کانادا Express Entry Immigration Selection System که نیروهای متخصص متقاضی مهاجرت به کانادا را گزینش می کند و از میان آنها افراد واجد شرایط را انتخاب می کند، فعالیت می کنند.

با افزایش ظرفیت جذب مهاجر نوااسکوشیا ، این ایالت می تواند در سال 2015 ، 1350 متقاضی مهاجرت را تحت برنامه گزینش کاندیدهای مهاجرت نوااسکوشیا (Nova Scotia Nominee Program ) جذب کند.

نخست وزیر نوااسکوشیا ،آقای استفان مک نیل می گوید: " ما برای افزایش ظرفیت جذب مهاجر خود دولت فدرال کانادا را به شدت تحت فشار قرار دادیم و انها هم زمانی که رویکرد فعالانه ما را دیدند جواب مثبت دادند" " با این تصمیم نوااسکوشیا می تواند 1350 متقاضی مهاجرت و نیروی کار خارجی به کانادا را تحت برنامه گزینش ایالتی کاندیدهای مهاجرت (Provincial Nominee Program ) به نوااسکوشیا جذب کند، یعنی دو برابر سقف پذیرش مهاجر نوااسکوشیا در سال 2014.

این اولین باری است که یک ایالت توانسته اواسط سال ظرفیت برنامه گزینش ایالتی کاندیدهای مهاجرت خود ( Provincial Nominee Program-PNP ) را افزایش دهد.