ایالت سات استرالیا SA

 

جهت واجد شرایط شدن برای اقامت در ایالت سات استرالیا و تعیین نوع ویزای مورد نظر، باید تمام شرایط و معیارهای مربوط به وضعیت شما توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد.

SAبرای واجد شرایط شدن جهت اقامت، متقاضی باید مهارتهای مربوطه توسط دولت سات استرالیا ارزیابی شوند، تمام الزامات و جزئیات مربوط به متقاضی توسط اداره مهاجرت که توسط این دولت تعیین شده اند از جمله حداقل امتیاز زبان مورد نیاز، مهارت مورد نیاز و سایر مدارک ارزیابی می شوند.

شرایط لازم اسپانسری:

-         شما در زمان تصمیم برای اقامت باید کمتر از 50 سال سن داشته باشید.

-         شغل متقاضی باید در لیست مشاغل مورد نیاز موجود باشد. متقصی باید برای شغل مورد نظر خود قبلا ارزشیابی مثبت از انجمن مربوطه دریافت کرده باشد. کپی مدارک تحصیلی یا گواهی نامه ها بجای اریابی مهارت مثبت مورد قبول نخواهد بود. حتی اگر مدرک تحصیلی در استرالیا نیز گرفته شده باشد ارزشیابی مهارت های مربوطه مورد نیاز است. لیست کاملی این انجمن ها را می توانید در لینک زیر بیابید.

www.imm.gov.av/asri  

-         داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به شغل انتخابی

-         داشتن حداقل نمره زبان انگلیسی مربوط به شغل مورد نظر طبق لیسا مشاغل. مشاغل خاص ممکن است شرایط خاصی مانند سطح بالاتری در آزمون های زبان یا تجربه کاری داشته باشند.

-         متقاضیان باید اطمینان حاصل کنند که پس انداز کافی برای هزینه های زندگی در ایالت سات استرالیا را دارند. به هر حال حق اداره مهاجرت ایالت سات استرالیا در درخواست اطللاعات بیشتر و شواهد دیگر در مراحل بعدی محفوظ است. مدارک لازم به این بستگی دارد که شما از خارج از استرالیا اقدام می کنید یا از داخل استرالیا درخواست داده اید.

-         اشتغال در ایالت سات استرالیا نیازمند کسب مهارت های مورد نیاز این ایالت می باشد و بر اساس درخواست نامه اسپانسری متقاضیان و میزان علاقه مندی و تعهد واقعی برای زندگی و کار در ایالت سات استرالیا اعطا می شود. متقاضیان می بایست اثبات کنند که به ایالت سات استرالیا علاقه واقعی دارند و متعهد شوند که برای حداقل 2 سال در این ایالت زندگی و کار خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به مدارک لازم جهت دریافت این ویزا می توانید با دفتر کاریابی بین المللی کارجویان ملل تماس بگیرید.