لیست مشاغل ساسکاچوان بروزرسانی شدلیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان تغییر کرد

پیرو پذیرش های اخیر و تکمیل ظرفیت برخی مشاغل از لیست این استان، این سازمان نسبت به ویرایش مشاغل مورد نیاز و حذف 5 عنوان شغلی اقدام نمود. متاسفانه دراین ویرایش هنوز شغل جدیدی را اضافه ننموده است ولی انتظار می رود بر اساس دورنمای 5 ساله نیاز بازار کار اداره استان ساسکاچوان، مشاغل دیگری به این لیست اضافه گردد تا برنامه مهاجرتی این استان بتواند در راستای رفع نیاز بازار کار ساسکاچوان کارامد باقی بماند.مشاغل حذف شده عبارتند از:

0124 - Advertising, marketing and public relations managers

1112 - Financial and investment analysts

1123 - Professional occupations in advertising, marketing and public relations

2211 - Chemical technologists and technicians

2241 - Electrical and electronics engineering technologists and technicians

 

لازم به ذکر است پیشتر نیز در تاریخ 6 دی ماه 1396 نیز دو عنوان شغلی دیگر به شرح زیر از لیست مشاغل این استان حذف گردیده بود:

2231 - Civil engineering technologists and technicians

2253 - Drafting technologists and technicians

به محض دریافت اخبار جدید، اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان انجام خواهد شد.

مرجع خبر

تاریخ درج خبر: 1396/10/15

 

 

مطالب مرتبط:

برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان و سیستم امتیاز بندی

چرا برنامه های اسپانسر استانی کانادا