افزایش چشمگیر اعطای تابعیت کانادا در سال 2014

 

آمارها نشان از رشد چشمگیر و تقریبا 100 درصدی اعطای حق تابعیت یا شهروندی کانادا در سال 2014 دارند.

Canada citizenshipدر بررسی سه ماهه نخست سال 2014 مشخص شد که از ابتدای سال تاکنون بیش از 75900 شهروند جدید طی 759 جشن شهروندی در کانادا به شهروندان کانادا افزوده شده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2013 که این تعداد برابر با 35320 نفر بوده است رشدی بیش از دوبرابر را نشان میدهد. این اعداد و ارقام حاکی از تاثیر مثبت اقدامات و اصلاحات صورت گرفته از سوی اداره مهاجرت طی یکسال گذشته دارد که منجر به نظامی کارآمد و کم شده حجم پرونده ها شده و نیز باعث شده است که تعداد زیادی از انسانها به رویای خود که همانا اخذ تابعیت کانادا بوده است برسند. با چنین روندی توقع میرود مدت زمان بررسی تقاضاهای شهروندی به کمتر از یکسال کاهش یابد و تا سال 2015-2016 حجم انباشت پرونده های موجود تا 80 درصد کاهش یابد.

طبق آمار ارائه شده از سوی اداره مهاجرت کانادا:

  • در سال 2013، 128،936 نفر شهروند کانادایی شده اند، میانگین 10،745 نفر در هر ماه.
  • از سال 2006، کانادا از بالاترین سطح ثبات مهاجرت در تاریخ کانادا برخوردار بوده است. حدود 257،000 نفر در هر سال. بر این اساس، تقاضا برای دریافت حق شهروندی نیز تا 30 درصد افزایش یافته است.
  • کانادا بیشترین میزان پذیرش تابعیت در جهان را داراست. 85 درصد از کسانی که اقامت دائم کانادا را داشته اند واجد شرایط اعطای حق تابعیت یا شهروندی شده اند.
  • برای کانادایی های جدید، جشن شهروندی نشانه ورود رسمی آنها به خانواده کانادایی است.