job marketتوصیه های اداره کار استرالیا درباره آینده وضعیت کار

 

اداره مهاجرت استرالیا هر ساله در ابتدای جولای تغییراتی را بر لیست مشاغل مورد نیاز و یا روند جذب مهاجر خود اعمال می کند که عمدتاً حاصل مشورت با سازمان های دولتی و بررسی نتایج فعالیت های تحقیقاتی موسسات مجاز می باشد. به عبارتی سازمانها و موسسات مختلف استرالیایی هریک مسئول بررسی یک جنبه خاص از فرآیند مهاجرت و تاثیر آن بر جامعه استرالیایی می باشد تا با بررسی دقیق­تر تبعات و اثرات (مثبت و یا منفی) مهاجرت بتوانند به ارتقای استانداردهای کاری، زندگی و اقتصادی کشور کمک کنند.

در این راستا اداره کار استرالیا هر ساله گزارشی از بررسی هایی که در رابطه با بازار کار استرالیا انجام داده است تهیه می کند و نتایج حاصله را در قالب یک بسته پیشنهادی به اداره مهاجرت استرالیا ارائه می دهد تا توانسته باشد نقش مشاوره ای و تخصصی خود را به استناد مستندات و مدارک موجود به خوبی ایفا کرده باشد. لازم به ذکر است که پیشنهادات اداره کار تنها عامل موثر بر تعیین لیست مشاغل کشور نبوده و تنها به عنوان پیشنهادات تخصصی ارزیابی شده و در صورت لزوم اجرا خواهد شد.

بر اساس بررسی های اداره کار برخی از مشاغل که ذیلاً نام برده خواهند شد در گروه مشاغلی قرار می گیرند که تعداد نیروی کار موجود برای آنها ضعیف ارزیابی شده و یا به نظر می رسد که در آینده با ضعف / کمبود تعداد نیروی کار روبرو شوند، این مشاغل عبارتند از :
نقشه برداری، گفتاردرمانی، مشاغل مرتبط با خودرو و اتومبیل ( تکنسین ها )، متخصصان رشته های مهندسی، تکنسین ها، مشاغل ساختمانی و متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقشه برداری:

کمبود نیروی نقشه بردار از سال 2006 به طور مستمر در استرالیا مشهود بوده است. کارفرمایان استرالیا در سال 2014، توانستند 54 درصد از نیروهای مورد نیاز خود را در زمینه نقشه برداری تامین کنند. لازم به ذکر است که بسیاری از این کافرمایان بعد از ماهها آگهی مستمر در جراید و با استفاده از کمک آژانسهای تامین نیرو موفق به جذب نیروی مورد نیاز خود شدند.

باوجودی که در ازای هر موقعیت شغلی 14.5 متقاضی وجوددارد که از میان آنها 7 نفر واجد شرایط استخدام شناخته می شوند، کارفرمایان همچنان به سختی می توانند افراد مورد نظر خود را که شرایط آنها با معیارها و توانمندی های مورد نیاز کارفرمایان مطابقت داشته باشد، جذب کنند.

برخی از کارفرمایان نیز نیروی کار مورد نیاز خود را از خارج از کشور و از طریق استفاده از ویزای اسپانسری کارفرما تامین کرده اند تا به این وسیله کمبود نیروی کار ماهر و باتجربه در زمینه رشته نقشه برداری را جبران کنند.

گفتاردرمانی ( و شنوایی سنجی )

در 10 سال اخیر و بخصوص قبل از سال 2012، استرالیا به شدت با کمبود نیروی کار در زمینه گفتار درمانی روبرو بوده است. بعد از سال 2012 با بهبود نسبی اوضاع تعداد متقاضیان برای هر یک موقعیت شغلی دو برابر شده و تا سال 2014 بیشتر موقعیتهای شغلی که خالی باقیمانده بودند، اِشغال شد.

براساس پیش بینی ها اینطور به نظر می آید که با بالا رفتن سن جمعیت غالب استرالیا، تقاضا برای نیروی کارِ گفتاردرمان در سالهای آتی بیشتر از گذشته نیز بشود.

اداره کار پیش بینی می کند که استخدام نیروی کار در زمینه گفتار درمانی و شنوایی سنجی تا نوامبر 2018، حدود 11.4 درصد افزایش داشته باشد ( اطلاعات مجزا درباره میزان افزایش استخدام در هریک از رشته های گفتار درمانی و شنوایی سنجی در حال حاضر موجود نیست).

مشاغل مرتبط با خودرو و اتومبیل (تکنسین ها)

استرالیا بیش از یک دهه است که با کمبود نیروی کار در زمینه مشاغل مرتبط با اتومبیل و خودرو روبرو است. کمبود نیرو بیشتر در مشاغلی مانند برق خودرو، مکانیک موتور، مکانیک موتورهای کوچک و صافکاری به چشم می خورد. اگرچه میزان سختی تامین نیرو در زمینه های شغلی مختلف مربوط به اتومبیل و خودرو در مناطق مختلف استرالیا متفاوت است و تامین نیرو در بعضی مناطق ساده تر و در بعضی مناطق سختتر است اما در مجموعه تامین نیروی کار مرتبط با اتومبیل از طریق SOL( لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا که به اداره مهاجرت ارائه می شود) بسیار سختتر و دشوارتر از تامین نیروی مورد نیاز رشته های شغلی دیگر است.

در سال 2013 تنها حدود 56 درصد از موقعیتهای شغلی مرتبط با این رشته تکمیل ظرفیت شد و تعداد متقاضیانی که شرایط مناسبی داشته باشند بسیار محدود بود (متوسط 1.3 نفر در ازای هر موقعیت شغلی).

مشاغل ساختمانی

با کمبود مجدد نیروی کار در مشاغل ساختمانی در سال 2014 و افزایش شدید فعالیتهای ساختمانی و بالتبع افزایش تقاضا برای نیروی کار ساختمانی، به نظر می آید که استرالیا با مشکل جدی تامین نیرو در این زمینه در سالهای آتی روبرو باشد.

6 شغل از مشاغل ساختمانی لیست SOLدر سال 2014 که با کمبود نیرو روبرو هستند عبارتند از بنا، سنگ تراش، گچ کار، عایقکار پشت بام، کاشی و کابینت ساز. همچنین شواهد حاکی از کمبود نیرو در زمینه شیشه بریو لوله کشیپشت بام در مناطق مختلف استرالیا است.

بر اساس داده ها و اطلاعات موجود در سه ماه آخر سال 2014 پیدا کردن نیروی کار / پیمانکار برای انجام کارهای ساختمانی به شدت سختتر و دشوارتر شده است. تمام شواهد حاکی از این است که تقاضا برای جذب متخصصین و فعالان این رشته به شدت رو به افزایش است.

مهندسین و تکنسین ها

رشته های مهندسی و مشاغل تکنسینی از اهمیت خاصی برای اقتصاد استرالیا برخوردار هستند و برای حمایت از صنعت و اقتصاد، باید توجه ویژه ای به تامین نیروی ماهر و باتجربه برای این رشته ها مبذول داشت. وضعیت بازار کار و استخدام مهندسین و تکنسین ها مستقیما ًبستگی به شرایط ساخت و ساز، معادن و تولید صنعت استرالیا دارد و از این رو برنامه های پروژه های زیر ساختی منجر به افزایش تقاضای نیروی کار می شوند. یکی از برنامه های زیر ساختی دولت استرالیا سرمایه گذاری 50 بیلیون دلاری برای ارتقای زیر ساختهای استرالیا از قبیل جاده سازی، حمل و نقل ریلی و بندرگاه است.

البته لازم به ذکر است که اولویت اصلی استرالیا تامین نیروهای مورد نیاز خود از طریق آموزش است اما با این همه تعداد نیروهای آموزش یافته هنوز به طور کافی و کامل جوابگوی تامین نیروهای مورد نیاز تمام رشته های مهندسی صنعت استرالیا نیست. مثلا از این میان مشاغلی مانند فلزکاری را می توان نام برد که طی چند سال گذشته به طور مداوم با کمبود نیروی کار مواجه بوده است.

در مجموع از آنجایی که مهندسین و تکنسین ها بازار کار متنوع و گسترده ای را در برمی گیرند و به طیف وسیعی از صنایع مختلف اقتصاد استرالیا از جمله صنعت تولید، معدن و ساخت و ساز و دیگر صنایع خدمت رسانی می کنند، هرگونه کمبود نیرو برای هریک از این صنایع می تواند آسیب جدی به آن بخش وارد سازد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بسیار ویژه ای برای اقتصاد استرالیا و بازار کار آن برخوردار است، و در همه بخشهای صنعت استرالیا به شدت کاربرد دارد. اما از آنجایی که نیروها و متقاضیان موجود (چیزی حدود 30-40 نفر در ازای هر موقعیت شغلی ) بعضاً نتوانسته اند مهارتهای لازم را برای تصدی موقعیتهای کاری فعلی نشان دهند، کارفرمایان برای رفع نیاز خود و جذب مهارتهای مورد نیاز اقدام به جذب نیرو از طریق اعطای پیشنهاد کار ( job offer ) و ویزای 457 کرده اند. به همین منظور و با توجه به افزایش 12.8 درصدی میزان استخدام ها در 5 سال آینده تا نوامبر 2018، متقاضیان ورود به بازار کار استرالیا باید مهارت و توانایی کاربردی خود را برای تصدی شغل مورد نظر و رقابت در بازار کار گسترده استرالیا ارتقا بدهند.

اگرچه میزان رویکرد اخیر دانشجویان استرالیا در سالهای اخیر به سمت و سوی گذراندن تحصیلات دانشگاهی و دوره های ICTبیش از گذشته شده است اما با این همه، این تحصیلات و دوره ها هنوز نتوانسته اند جوابگوی نیازها و تقاضاهای این صنعت باشند. بسیاری از شواهد و مدارک نشان می دهد که برای تصدی بسیار ی از مشاغل میزان تحصیلات متقاضیان برای کارفرمایان چندان اهمیتی ندارد و کارفرمایان بیشتر نسبت به جذب افرادی تمایل نشان می دهند که دوره های مایکروسافت (Microsoft) ، سیسکو (CISCO) ، ناول (NOVELL)و امثالهم را گذرانده اند و توانایی و تبحر لازم برای استفاده از آموخته های خود را دارند.