Quebecتغییر روند اجرایی کبک در خصوص پرونده های نیروی متخصص

 

کبک تلاش میکند در برنامه جدید خود از روش های موثرتر و استوارتری برای انتخاب نیروی کار مورد نیاز خود استفاده کند. طبق مصاحبه مطبوعاتی که در سایت رسمی دولت کبک منتشر شده است، کبک در حال حاضر یک برنامه ی شاخص برای جذب نیروی کار به کانادا دارد. در این راستا دولت 6 امتیاز سازگاری با محیط را با مصاحبه جایگزین کرده است. لازم به ذکر است تغییراتی که اخیرا ایجاد شده شامل کسانی می شود که که در حال حاضر جزو متقاضیان بالقوه ورود به کبک هستند. افرادی که هم اکنون پرونده اشان در بخش اداری در حال یررسی است و هم چنین کسانی که در حال سپری کردن مهلت ارائه مدرک زبان فرانسه برای نتیچه گیری و تصمیم گیری در خصوص پرونده اشان هستند طبق قوانین و مقرراتی که قبلا برایشان حاکم بوده ارزیابی می گردند.

به جهت حذف یکی از سه بند پیش نیاز برای گزینش در برنامه ویزای کاری کبک، این اخبار مورد استقبال بسیاری از متقاضیانی که در آینده اقدام خواهند کرد قرار می گیرد. طبق این برنامه امتیازات شامل: رشته تحصیلی متقاضی، سابقه کار، سن، مهارت در زبان، داشتن ارتباط قبلی با کبک (سفر پیشین و یا حضور اعضای خانواده)، شرایط همسر، پیشنهاد شغلی از سوی کبک ، داشتن فرزند، و تمکن مالی می باشد.

در گذشته متقاضیانی که بیشتر امنیازات ممکن را کسب می کردند و نیازی به 6 امتیاز مصاحبه نداشتند ممکن بود در مصاحبه ای شرکت نکنند. در مقابل، کسانی که برای احراز شرایط به امتیاز مصاحبه نیاز داشتند حضور در این مصاحبه یکی از عوامل ضروری محسوب می شد. در این مصاحبه معمولا اسناد و مدارک متقاضی، مهارت در زبان وهدف ایشان برای ماندن در کبک بررسی می گردید.

در بیانه ی مطبوعاتی که اخیرا توسط دولت کبک ارائه شده حق مصاحبه همچنان محفوظ است، هرچند هیچ امتیازی ممکن است در مصاحبه دریافت نشود. طبق اطلاعات رسمی دولت کبک، در آینده مصاحبه ها ممکن است جهت ارزیابی مهارت زبان و صحت اسناد و مدارک، و بیشتر به منظور کنترل کیفیت روند کار برگزار گردد.

بر خلاف سیستم Express Entry که برای ورود به کانادا متقاضیان از یک سیستم استخری انتخاب می شوند، سیستم کبک برای متقاضیانی که نمی خواهد منتظر بمانند تا انتخاب شوند بهتر است، و روند بررسی پرونده ها بر اساس ترتیب زمانی دریافت آنها می باشد؛ به این معنی که هر پرونده ای که زودتر ارسال شود اول بررسی می شود.