Children included in applicationافزایش حداکثر سن فرزندان وابسته به 21 سال در سیستم مهاجرت کانادا

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که از تاریخ 24 اکتبر 2017، حداکثر سن فرزندان وابسته راکه می خواهند در پرونده والدین معرفی شوند افزایش خواهد داد. بر این اساس متقاضیان اصلی می توانند فرزندان خود را که هنوز 22 سال کامل ندارند را در پرونده های اقامت دائم خود و تحت پوشش خود معرفی کنند.

طبق قانون مصوب تاریخ 1 آکوست 2014 ، در حال حاضر تنها فرزندانی که نهایتا 19 سال داشته باشند به عنوان فرزندان وابسته شناخته می شوند که این تغییر و بازگشت به قانونی پیشین نشان از آن دارد که با تصویب این قانون خانواده های بیشتری می توانند در کانادا در کنار هم زندگی کنند و به خاطر موضوع سن لازم نیست اعضای خانواده پراکنده شده و یا بخاطر فرزندان جا مانده از سفر، کانادا را ترک کنند و به کشور خود بازگردد.

علاوه بر این موضوع، فرزندانی که به خاطر معلولیت نمی توانند از لحاظ مالی مستقل باشند نیز جرء فرزندان وابسته شناخته می شوند. برای این گروه از فرزندان باید وابستگی آنها از قبل از 22 سالگی بتوان اثبات کرد.

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد پرونده هایی که در فاصله بین 1 آکوست 2014 و  24 اکتبر 2017 به اداره مهاجرت تحویل می شود مشمول قانون حداکثر سن 22 سال نمی شوند و صرفا برای پرونده هایی که از تاریخ مذکور به بعد به اداره مهاجرت ارسال شود قابل اجراست.

اگر برای بررسی شرایط خود نیاز به مشاوره دارید، می توانید با دفتر کارجویان ملل تماس بگیرید و یا با تکمیل فرم ارزشیابی رایگان، اطلاعات جامع و مفیدی در خصوص امتیازبندی، شرایط خود و شانس موفقیت پرونده خود کسب کنید.

1396/02/14