Capture 22 nov

کانادا در حال مدرنیزه کردن سیستم مهاجرتی خود میباشد

اثرات بیماری کرونا بر روی سیستم مهاجرتی کاملا مشخص بوده است، در نتیجه کانادا انتظار دارد بعد از کاهش محدودیت های سفر به کانادا، افزایش چشمگیری در برنامه های مهاجرتی خود داشته باشد. طبق سند جدیدی از طرف دولت کانادا، میتواند راهی برای مدرنیزه کردن فرآیند برنامه های مهاجرتی باشد.

 

اقدامات ویژه کانادا برای مهاجرت درزمان COVID-19

در این سند ذکر شده است که بیماری کرونا چگونه بر عملکرد IRCC تأثیر گذاشته است. کانادا محدودیت های مسافرتی را برای کاهش سرعت انتشار COVID-19 اجرا کرده است و کارمندان دولت فدرال در کانادا و خارج از کشور به اقداماتی مثل دوری اجتماعی و اقدامات کاری از راه دور روی آورده اند. با این وجود، IRCC تمام تلاش خود را برای انجام وظایف خود برای رعایت حال نیروی کار موقت خارجی، دانشجویان بین المللی، توریست ها، دارندگان اقامت دائم، متقاضیان شهروندی، پناهندگان، متقاضیان پناهندگی و شهروندی کانادا انجام می دهد.

اداره مهاجرت کانادا در این مدت اقدامات ویژه بسیاری را برای پشتیبانی از پردازش درخواست برای اتباع خارجی ارائه کرده است. از طرف دیگر، این سند تأیید می کند که بسیاری از پردازش پرونده ها و مراکز تماس IRCC تعطیل شده است. در نتیجه، توانایی IRCC در پردازش برنامه ها و پرونده ها را به شدت محدود کرده است.

چگونگی عملکرد اداره مهاجرت برای بهبود پردازش برنامه ها

هنگامی که عملیات IRCC به حالت عادی برگردد، انتظار میرود تدابیر، سیاست ها، رویه ها و راه حل های دیجیتالی قابل توجهی را پس از coronavirus برای رسیدگی به برنامه های مهاجرتی داشته باشد.

اداره مهاجرت با ایجاد استراتژی ها، فرآیندهای جدید و سیستم های دیجیتال به دنبال آن است که فعالانه بتواند وظیفه خود را بهتر انجام دهد. به عنوان مثال، IRCC مایل به استفاده از فرآیندهای دیجیتالی است، در هر زمان ممکن است برای به حداقل رساندن نیاز به پردازش های شخصی یا کاغذی منجر شود. این امر نه تنها ازکارکنان اداره مهاجرت کانادا و متقاضیان محافظت می کند، بلکه می تواند به پردازش کارآمدتر و سریعتر برنامه نیز منجر شود.

بدین ترتیب اداره مهاجرت کانادا قرار است به دنبال مدرنیزه کردن سیستم مهاجرتی خود باشد:

  • توسعه ابزارها و فن آوری ها برای افزایش سریع ظرفیت عملیاتی اداره مهاجرت تا امکان مواجه با چالش های فعلی مثل پردازش برنامه های دستی و افزایش پیش بینی شده در برنامه ها را داشته باشد.
  • با کاهش نیاز به جلسات حضوری از طریق افزایش ابزارهای دیجیتالی (به عنوان مثال، تست آنلاین شهروندی و برنامه های ویزا و شهروندی)
  • شناسایی راه حل های تکنولوژِی دیجیتال برای سیستم مدیریت پروندهای اداره مهاجرت
  • شناسایی نحوه اتوماتیک سازی فرآیندهای خاص تا ماموران اداره مهاجرت بتوانند بیشتر وقت خود را روی برنامه های پیچیده تر مهاجرت متمرکز کنند.
  • ایجاد راه حل های کاربردی برای تحلیل داده ها و ارائه بینش در مورد حجم عملیات و ظرفیت پردازش به طوری که اداره مهاجرت بتواند به طور مؤثر به تغییرات در کانادا و خارج از کشور پاسخ دهد.
  • ایجاد راهبرد برای تقویت امنیت سایبری اداره مهاجرت کانادا

کانادا همچنان برای استقبال مهاجران، نیروی کار خارجی، دانشجویان و توریست ها متعهد است

طبق برنامه فعلی، سطح مهاجرت کانادا از سال 2020-2022، از یک میلیون مهاجر در سه سال آینده استقبال میکند. با شیوع بیماری کرونا در سال 2020 سرعت مهاجرت به کانادا کاهش یافته است. با این حال، وزیر مهاجرت مارک مندسینو می گوید کانادا همچنان متعهد به استقبال از مهاجران برای حمایت از اقتصاد خود میباشد. بعلاوه، همچنان کانادا پذیرش های مربوط به برنامه های اکسپرس اینتری و برنامه های مهاجرت استانی را برگزار میکند، همچنین به درخواست های ویزای تحصیلی و ویزای کاری کانادا رسیدگی می کند و امکان ورود بستگان درجه یک کانادایی ها را نیز فراهم میکند.

2020-06-19