2

 

 کارآفرینی در بین مهاجران تازه وارد به کانادا بیش از دو برابر مردم متولد کاناداست

 

بانک توسعه تجارت کانادا (BDC) نشان می دهد که چشم انداز کارآفرینی در کانادا به لطف مهاجرین به طور چشمگیری افزایش یافته است.  بطوریکه که در سال 2018 تعداد مهاجرین کارآفرین تازه وارد به 251.600 نفر افزایش یافته که 22 درصد از سال 2006 رشد داشته است.براساس این مطالعه ، مهاجران تازه وارد به کانادا احتمالاً شغلی را شروع می کنند که سریعتر رشد کند و مشاغل خالص بیشتری نسبت به مشاغل مردم متولد کانادا ایجاد میکند.

بانک توسعه تجارت کانادا BDC می گوید نرخ کارآفرینی در بین مهاجران تازه وارد بیش از دو برابر مردم متولد کاناداست ، به این معنی که مهاجران دو برابر بیشتر از مردم متولدین کانادا فعالیت دارند. به علاوه پیش بینی می شود مهاجران تا سال 2032 حداکثر 80 درصد از رشد جمعیت کانادا را تشکیل دهند ، این بانکپیش بینی می کند روند روبه رشد کارآفرینی در کانادا طی دهه های آینده ادامه داشته باشد.

  بانک توسعه تجارت کانادا BDCهمچنین رضایت شغلی برای کارآفرینان را نیز مورد بررسی قرار داده است، هر چند که اداره یک کسب و کار بسیار پر استرس است ، کارآفرینان کانادا غالباً (حدود 90 درصد ) از حرفه ی خود احساس رضایت می کنند و به طور کلی ، آنها از مدیریت مشاغل خود لذت می برند ، آنها هر روز انگیزه کار دارند و از پیشرفت کار خود راضی هستند. کارآفرینان کانادا همچنین گزارش می دهند که انگیزه بسیار زیادی برای افزایش سود مالی ندارند ولی درعوض برای استقلال ، خودمختاری ، انعطاف پذیری و همچنین شور و شوق و تحقق خود برای انگیزه های برتر کارآفرینی تلاش میکنند.

با این حال ، راه برای داشتن یک کسب و کار موفق آسان نیست. سه چهارم از کارآفرینان  مورد بررسی گفتند که در مقایسه با افراداستخدام شده  در یک شرکت ، باید با ناامنی مالی ، استرس بیش از حد و فقدان مزایا مقابله کنند. با این حال ، مهارت های خاصی وجود دارد که به موفقیت و رضایتمندی کارآفرینی کمک می کند

.

مهارت های مدیریتی ، مهارت های فنی

مهاجرین کارآفرین هدف گرا که در مواجهه با شکست و رفع مشکلات مقاومت می کنند، و در مواجهه با مشکلات ناامید نمی شوند ، به احتمال خیلی زیاد کارآفرینان موفقی خواهند بود.

 تحقیقات بانک توسعه تجارت کانادا  BDP نشان میدهد که شجاعت و استقامت با افزایش سن رشد می کند ، اما نتیجه گیری نکرده است که آیا ذاتی است یا آموختنی. نتایج اینتحقیقات همچنین نشان داد که بین سطح رضایت یک کارآفرین و سطح مهارتهای مدیریتی و فنی آنها ارتباط قوی وجود دارد.

 

مهارتهای فنی ارزیابی شدهبانک توسعه تجارت کانادا BDC شامل موارد زیر است:

    
مدیریت مالی
    
فروش و بازاریابی
    
مدیریت منابع انسانی
    
مدیریت عملکرد
    
برنامه ریزی استراتژیک

 

این تیم تحقیقاتی 11 مهارت مدیریتی مورد مطالعه را در چهار گروه زیر قرار دادند:

    
مدیریت سازمانی
    
مدیریت و رهبری نیروی انسانی
    
نوآوری
    
توسعه شبکه ارتباطی

مهارتهای مدیریت نوآوری و توسعه شبکه ارتباطی تاثیر مثبتی بر رشد فروش دارو در مقابل نوآوری و مهارتهای مدیریت سازمانی رضایت کارآفرینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است

5.12.2019