تحلیل دعوتنامه های صادره توسط SkillSelect - مارس 2020

skillselect 2020 03سیستم پذیرش مهاجرتی استرالیا در ماه مارس سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش دیگری در تعداد دعوت نامه های صادره بود که با ۵۵۰ دعوتنامه بیشتر نسبت به ماه قبل به مجموعه ۲۰۵۰ دعوتنامه رسید. از مجموع کل دعوتنامه ها تعداد هزار و 1750 دعوتنامه به متقاضیان ویزای کلاس ۱۸۹ با حداقل امتیاز ۹۰ تعلق گرفت و باقی مانده 300 دعوتنامه نیز به متقاضیان ویزای کلاس ۴۹۱(اسپانسر بستگان) با حداقل امتیاز ۸۵تعلق گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

مشاغل پرو راتا Pro rata

به علت تقاضای زیاد متقاضیان مهاجرت به استرالیا در برخی کد های شغلی، اداره مهاجرت صدور دعوتنامه در کد های شغلی بخش مشخصی را به صورت ویژه امتیازبندی و برای آنها دعوتنامه صادر می کند. در این راستا، اولویت اول به متقاضیان ویزای کلاس ۱۸۹ تعلق می گیرد و چنانچه ظرفیتی باقی بماند به متقاضیان ویزای کلاس ۴۹۱ شاخه اسپانسر بستگان تعلق میگیرد.

حداقل امتیاز مشاغل پرو ریتا دعوت شده در مرحله ۱۳ مارس ۲۰۲۰ به شرح زیر می باشد:

  

Minimum Points Score
95 (SC189)
95 (SC189)
90 (SC189)
85 (SC491)
90 (SC189)
90 (SC189)
90 (SC189)
90 (SC189)
85 (SC491)
90 (SC189)
90 (SC491)
Description
Accountants
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers
Electronics Engineer
Electronics Engineer
Industrial, Mechanical and Production Engineers
Other Engineering Professionals
ICT Business and System Analysts
Software and Applications Programmers
Software and Applications Programmers
Computer Network Professionals
Computer Network Professionals
Occupation ID
2211
2212
2334
2334
2335
2339
2611
2613
2613
2631
2631

چه مشاغلی بیشترین دعوتنامه را دریافت کردند

برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن ها تعداد ۴۶۴ دعوتنامه دریافت کردند و این بدان معناست که ۲۲ درصد از ظرفیت کل سالانه اداره مهاجرت در این کد شغلی تکمیل شده است

در حال حاضر مشاغل زیر حدود ۲۳ الی ۲۵ درصد از کل ظرفیت سالانه شان را تکمیل نموده اند:

-          حسابداران با ۱۵۵ دعوتنامه در این مرحله

-          حسابرسان و خزانه داران با ۸۸ دعوتنامه در این مرحله

-          مهندسان صنایع، مکانیک و تولید با ۹۳دعوتنامه در این مرحله

-          سایر کارشناسان مهندسی ۵۷ دعوتنامه در این مرحله

-          تحلیلگران سیستم و حوزه ICT با۱۴۶ دعوت‌نامه در این مرحله

-          کارشناسان شبکه های کامپیوتری با ۱۴۴ دعوتنامه در این مرحله

-          مهندسان مخابرات با ۴۴ دعوتنامه در این مرحله

 

مهندسان برق با تکمیل بیش از ۳۱.۵ درصد از کل ظرفیت سالانه، بیشترین ظرفیت موجود را تاکنون تکمیل نموده اند.

با توجه به اینکه تنها سه مرحله دعوتنامه دیگر تا پایان سال مالی میلادی باقی مانده است جالب توجه خواهد بود که ببینیم آیا مشاغلی که برای پذیرش نیاز به امتیاز بالاتری داشته اند همچنان در سه مرحله آتی دعوتنامه دریافت خواهند کرد یا خیر. متاسفانه مشاغل گروه های فنی و حرفه ای که اغلب توسط سازمان TRA ارزیابی می شود بسیار در این سیستم پذیرش مهجور مانده اند و بسیاری از مشاغل این گروه از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۹ تاکنون هیچ دعوتنامه‌ای در سیستم ویزای ۱۸۹ دریافت نکرده اند.