DAMA Occ list changesتغییرات جدید در لیست مشاغل DAMA

Designated area migration agreements و یا DAMA قراردادی رسمی بین دولت استرالیا ومناطق حاشیه ای و قلمروها ی مختلف استرالیاست، که باعث دسترسی بیشتر مناطق تحت توافقنامه به نیروی کار متخصص میشود. به این سبب جذب نیروی کار از این طریق نسبت به برنامه های استاندارد نیروی کار متخصص استرالیا بالاتر میرود. DAMA عملا یک برنامه در چهارچوب یک توافق نامه است که انعطاف پذیری لازم را برای پاسخ به شرایط خاص اقتصادی و بازار کار استرالیا فراهم می اورد.

توافق اصلی DAMA بین دولت استرالیا و نمایندگان مناطق برگزیده می باشد که معمولا سازمان های منطقه مانند اتاق بازرگانی، شورای ایلتی و ... میباشند.

این توافق نامه شامل 2 منطقه در استرالیا می شود:

  1. توافق نامه ی پیشرفت فناوری و نوآوری آدلاید: این توافق نامه بر رشد بالای تکنولوژی در صنایع مختلف آدلاید تمرکز دارد که شامل صنایع دفاع، هوا و فضا، تکنولوژی و صنعت تولیدات پیشرفته می شود. این برنامه شامل مناطق بزرگ ادلاید می شود.
  2. توافق نامه ی نیروی کار ایالت استرالیا جنوبی: این توافق نامه بر رشد بالای صنایع مختلف استرالیای جنوبی از جمله صنایع و خدمات وابسته به کشاورزی، جنگل داری، سلامت و خدمات اجتماعی، هتلداری و گردشگری، ساخت و ساز و معادن تمرکز دارد. این برنامه نامه شامل تمام ایالت استرالیا ی جنوبی میباشد.

توافق نامه ی DAMA باعث می شود کارفرمایان استرالیایی بتوانند موقعیت های شغلی را که خالی مانده اند یا به سختی پر میشوند با نیروی متخصص مورد نظرشان از خارج از استرالیا پر نمایند. انان می توانند نیروی کار متخصص و یا نیمه متخصص خارجی را با شرایط راحتتری اسپانسر نمایند.

دولت استرالیا با ایجاد تغییراتی در لیست مشاغل دو منطقه ی تعیین شده برای مهاجرت از طریق برنامه ی نیروی کار متخصص موافقت کرده است.

استرالیای جنوبی خبر از اضافه شدن تعدادی کد شغلی جدید برای DAMA داده است. این مشاغل جدید متمرکز بر خدمات توریستی و هتلداری، معاملات خودرو، صنایع و خدمات وابسته به کشاورزی، صنعت تولید و جنگلداری میباشد.

منطقه ی DAMA چند استاندارد و امتیاز را برای مهاجرت در نظر گرفته است و تغییراتی در این معیار ها ایجاد کرده است ، مانند پایین اوردن میزان تجربه ی شغلی، شرایط سنی و دانش زبان انگلیسی. اقامت دائم به کسانی پیشنهاد می شود که دارای تخصص بالایی در شغل مورد نظر باشند.

لیست مشاغل جدید را که در تاریخ 22 فوریه به روز رسانی شده است می توانید در سایت استرالیا جنوبی مشاهده فرمایید.

در صورت تمایل به اطلاع از ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به استرالیا و یا اطلاع از جدید ترین قوانین ویزاهای کاری و مهاجرتی کانادا و استرالیا می توانیدفرم ارزیابی رایگان سایت را تکمیل نمایید.

2022-2-23