ویزای نیروی کار متخصص کانادا - Skilled Worker Visa

 

Canada Leafویزا های گروه تخصص که به نام Skilled Worker هم معروف هستند به دو دسته کلی ویزا های استانی و ویزاهای فدرال تقسیم بندی می شود که هر کدام شرایط مختص به خود را دارند. در سیستم فدرال از یک چارچوب جامع و واحد در سراسر کانادا به نام اکسپرس انتری Express Entry  استفاده می شود و تمامی متقاضیانی که واجد شرایط این روش مهاجرتی می باشند باید از طریق سامانه ای به همین نام درخواست خود را ثبت کنند.

در مقابل کسانی که شرایط فدرال را به دلایلی از جمله شرایط سنی، سطح زبان انگلیس/فرانسه نسبتا پایین تر، و یا سوابق اشتغال و یا سکونت و یا تحصیل در برخی استان های خاص را دارند ممکن است علیرغم اینکه واجد شرایط فدرال نیستند بتوانند از راهکار های استانی استفاده کنند. هر استان در کانادا طبق یک قرارداد با اداره مهاجرت فدرال سهمیه سالانه ای را به خود اختصاص داده است تا بتواند از این طریق نیروی کار ماهر مورد نیاز خود را جذب نماید. این سهمیه فارغ از تعداد مهاجرانی است که از طریق برنامه فدرال استان های مختلف را جهت سکونت انتخاب خواهند کرد.

در بخش زیر به تفکیک برنامه های موجود معرفی می شوند.