سطح پذیرش مهاجر و برنامه های مهاجرتی استرالیا در سال 2022-2023

در 2 سپتامبر 2022 دولت استرالیا اعلام کرد سطح پذیرش مهاجر برای برنامه های مهاجرتی اقامت دائم استرالیا افزایش خواهد یافت، و بدین منظور 195 هزار منطقه در نظر گرفته شده اند. جزئیات این کار در 25 اکتبر 2022 توسط دولت استرالیا در قالب اختصاص بودجه ای برای این طرح اعلام شد.

لازم به ذکر است که برنامه ی مهاجرتی سال 2022-2023 به جبران کمبود نیروی کار ضروری در بازار کار استرالیا کمک خواهد کرد.

جریان مهاجرتی نیروی کار متخصص برای پیشرفت اقتصادی و بالا بردن توانایی تولید محصولات در استرالیا و همچنین جذب نیروی کار با تخصص بالا برای کمبود نیروی کار ضروری در بازار کار طراحی شده است. 142 هزار و چهارصد منطقه به این برنامه اختصاص داده شده.

جریان مهاجرتی اسپانسر خانوادگی که برای ویزای پارتنری و همسری در نظر گرفته شده به مهاجران استرالیا این اجازه را میدهد تا بتوانند افراد خانواده ی خود را از خارج از استرالیا به این کشور بیاورند. 52 هزارو پانصد منطقه به این برنامه تخصیص داده شده است.

جریان مهاجرتی مرتبط با افرادی که دارای صلاحیت های خاص هستند، این برنامه برای برگرداندن افرادیست که اقامت استرالیا را دارند ولی به دلیل شرایط خاصی که برایشان پیش امده مجبور به ماندن در خارج از این کشور شده اند. صد منطقه به این برنامه تخصیص داده شده است.

گروه بندی ویزاها برای انتخاب کاندید استانی -کاندید های  انتخابی برای سال 2022-2023

 طبق برنامه ی مهاجرتی سال 2022-2023 مکان ها و کاندید های انتخاAUبی طبق گروه ویزاهای زیر انتخاب خواهند شد:

  • نیروی کار متخصص ویزای 190
  • نیروی کار متخصص مناطق کم جمعیت (استانی) ویزای 491
  • تجارت های نوآورانه و برنامه های سرمایه گذاری

ارزیابی شرایط متقاضیان برای هر یک از گروه های ذکر شده با توجه به قوانین و ضوابط همان ایالت انجام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی استرالیا و یا ایالت های مربوطه مراجعه نمایید.

2022-12-22