manitoba invitation round 1صدور 438 دعوت نامه ی استانی توسط استان منیتوبا

در تاریخ 2 دسامبر 438 کاندید دعوت نامه ی استانی منیتوبا را دریافت کردند. افرادی که از طریق MPNP کاندید شده اند برای دریافت PR دارای صلاحیت هستند. متقاضیان معمولا با یکی از روش های زیر دعوت می شوند تا برای اقامت دائم اقدام کنند:

  • جریان دانشجویان بین المللی
  • نیروی کار متخصص در منیتوبا
  • نیروی کار متخخص در خارج از کانادا

برنامه ی استانی منیتوبا ( MPNP ) از درخواست های مهاجرت در دولت فدرال پشتیبانی میکند و مسئول برنامه های مهاجرتی این استان هم هست. ایالات مختلف در کانادا قدرت ارائه ی تضمین برای اقامت دائم را ندارند؛ با این حال می توانند از طریق اعطای نامینیشن استانی در این موضوع به درخواست PR کمک کنند.

نیروی کار متخصص در برنامه ی ایالت منیتوبا

متقاضیان این جریان باید پیشنهاد کار تمام وقت از یک کمپانی در این استان داشته باشند تا از طریق این برنامه بتوانند دعوتنامهه دریافت کنند.

بر اساس دور دعوتنامه 131تا تاریخ 2 دسامبر:

1.آخرین امتیازی که موفق به دریافت دعوت نامه شده است: 449

2. و تعداد 358 Letter of advice صادر شده است

جریان نیروی کار متخصص خارج از کانادا

این برنامه به این استان اجازه می دهد نیروی کار متخصص مورد نیاز بازار کار خود را دعوت به همکاری نماید. کاندیدهایی که خارج از منیتوبا هستند باید نشان دهند که ارتباطی با این استان دارند.از جمله وجود یکی از اعضای خانواده در این استان، تجربه ی کار کردن در گذشته در منیتوبا و یا دعوت نامه ای از یکی از سازمان های استخدام استراتژیک منیتوبا در دست داشته باشند.

طبق دور دعوت نامه ی 131:

  1. تعداد 51 letter of advice در این گروه صادر شده است
  2. 2.آخرین امتیازی که موفق به دریافت دعوت نامه شده است: 726

جریان دانشجوان بین المللی

این برنامه برای دانشجویانی است که بتوانند اثبات کنند مهارت و یا رشته ی تحصیلیشان برای نیاز های اقتصادی منیتوبا مورد تقاضاست. دانشجویان فارق التحصیل شده در استان منیتوبا برای این برنامه واجد شرایط هستند.

طبق اخرین دور دعوت نامه MPNP تعداد 29 Letter of advice برای این گروه صادر شده است.

در سال 2021 ایالت منیتوبا برای 10 هزارو 437 نفر از طریق برنامه های متنوع استانی خود دعوت نامه صادر کرده است.

در صورت تمایل به اطلاع از ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به کانادا و یا استرالیا و یا اطلاع از جدید ترین قوانین ویزاههای کاری و مهاجرتی کانادا و استرالیا می توانید فرم ارزیابی رایگان سایت را تکمیل نمایید.

2021-12-08