1تفاوت بین اسپانسری همسر از خارج و یا داخل کشور کانادا 

شهروندان کانادا و مقیمان دائم این کشور که دارای رابطه با شخصی در خارج از کانادا هستند می توانند آن شخص را به کانادا بیاورند، و در این صورت ان شخص نیز اقامت دائم کانادا را دریافت خواهد کرد. آنان می توانند همسر یا پارتنرشان را اسپانسر کنند.

برای این کار از 2 راه می توان استفاده کرد: اسپانسر شیپ از داخل کانادا و اسپانسر شیپ از خارج کانادا

اسپانسرشیپ از خارج کانادا

این راه برای زوج هاییست که دور از هم زندگی می کنند و پارتنر یا همسر قانونی انان در کشوری دیگر ساکن است. اگر پارتنر و یا همسر نتواند از داخل کانادا برای اسپانسر کردن اقدام کند و یا در زمان درخواست اسپانسری از اداره ی مهاجرت به طور قانونی در کانادا اقدامت نداشته باشد، تنها اپشن اسپانسری از خارج خاک کانادا می باشد.

برای واجد شرایط بودن در این برنامه شخص اسپانسر کننده و اسپانسر شونده باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • شخص اسپانسر کننده باید شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد
  • هر 2 شخص باید بالای 18 سال سن داشته باشند
  • هر 2 شخص باید در یکی از حالات زیر با یکدیگر رابطه داشته باشند؛

ازدواج: به طور قانونی با یکدیگر ازدواج کرده باشند و و این ازدواج در مراکز قانونی کشور مبدا ثبت شده باشد و با قوانین کانادا مغایرت نداشت باشد

پارتنر هایی که با یکدیگر زندگی میکنند: شما و پارتنرتان با یکدیگر زندگی مشترک داشتید و در 12 ماه گذشته در رابطه ای مشابه با ازدواج بودید.

رابطه ای مانند ازدواج ولی از راه دور: شما در 12 ماه گذشته در رابطه ای متعهد و مشابه با ازدواج بودی، ولی به دلایلی مشخص که از کنترلتان خارج بوده است نتوانستید با یکدیگر زندگی کنید.

  • شخص اسپانسر کننده نباید در 5 سال قبل از اقدام کردن برای شخص اسپانسر شونده اقدام به اسپانسر کردن کسی کرده باشد
  • هر 2 شخص نباید دارای سابقه ی جنایی مانند زندانی شدن، متهم به جرایم سنگین و یا ورشکستگی باشند

اگر شما در رابطه ای مانند ازدواج ولی از راه دور هستید بهترین گزینه برای شما اقدام از طریق برنامه ی اسپانسری خارج از کاناداست، زیرا که اقدام برای این رابطه از طریق برنامه ی اسپانسری از داخل خاک کانادا امکان پذیر نیست.

اگر شخص اسپانسر شونده شاغل است و یا دلایل شخصی باعث می شود تا زیاد در سفر باشد، اقدام از طریق اسپانسری خارج ازخاک کانادا گزینه ی بهتری برای شماست زیرا که در این صورت اجازه ی ورود و خروج به کانادا را در زمان رسیدگی به پرونده خود خواهید داشت.

اسپانسر شیپ از داخل کانادا

این برنامه برای زوج هایی در نظر گرفته شده که هر 2 از طریق ویزای موقت در کانادا حضور دارند. این ویزا می تواند ویزای کارموقت، تحصیلی و یا توریستی باشد. شخصی که اسپانسر میشود می تواند به زندگی و کار و تحصیل در کانادا ادامه دهد تا زمانی که پروسه ی پرونده طی شود.

برای واجد شرایط بودن در این برنامه شخص اسپانسر کننده و اسپانسر شونده باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • شخص اسپانسر کننده باید شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد
  • هر 2 شخص باید بالای 18 سال سن داشته باشند
  • هر 2 شخص باید در یکی از حالات زیر با یکدیگر رابطه داشته باشند؛ ازدواج: به طور قانونی با یکدیگر ازدواج کرده باشند و و این ازدواج در مراکز قانونی کشور مبدا ثبت شده باشد و با قوانین کانادا مغایرت نداشت باشد

پارتنر هایی که با یکدیگر زندگی میکنند: شما و پارتنرتان با یکدیگر زندگی مشترک داشتید و در 12 ماه گذشته در رابطه ای مشابه با ازدواج بودید. رابطه ای مانند ازدواج ولی از راه دور: شما در 12 ماه گذشته در رابطه ای متعهد و مشابه با ازدواج بودی، ولی به دلایلی مشخص که از کنترلتان خارج بوده است نتوانستید با یکدیگر زندگی کنید.

  • شخص اسپانسر کننده نباید در 5 سال قبل از اقدام کردن برای شخص اسپانسر شونده اقدام به اسپانسر کردن کسی کرده باشد

هر 2 شخص نباید دارای سابقه ی جنایی مانند زندانی شدن، متهم به جرایم سنگین و یا ورشکستگی باشند.

یکی از مضایای مهم این برنامه open work permit برای شخص اسپانسر شونده است، که به انان این اجازه را میدهد تا زمان دریافت اقامت دائم به طور تمام وقت در کانادا مشغول به کار باشد.

همچنین شخص اسپانسر شونده باید تا زمان رسیدگی به پرونده ی مهاجرتی اش در کانادا بماند از کشور خارج نشود.