Australia Eases Border Restrictions for Eligible Visa Holdersمحدودیت های مرزی را برای دارندگان ویزای استرالیا کاهش می یابد

از تاریخ 15 دسامبر 2021 دولت استرالیا به گروه خاصی که واجد شرایط برای مهاجرت به استرالیا هستند و به طور کامل واکسن کرونا را دریافت کرده اند، بدون نیاز به مدرک travel exemption اجازه ی ورود و خروج خواهد داد. دولت استرالیا در نظر داشت تا تاریخ 1 دسامبر محدودیت های مرزی را کاهش دهد، اما به دلیل شیوع سویه ی آمیکرون این کار را به تعویق انداخت. در یک کنفرانس خبری اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، تایید کرد که کاهش محدودیت های مرزی از تاریخ 15 دسامبر عملی خواهد شد.

ویزاهایی که شامل این قانون خواهند شد

  • ویزای 482- temporary skill shortage visas
  • ویزای 400- temporary work (short stay specialist) visa
  • ویزای 403- temporary work (international relations) visa
  • ویزای 417- working holiday visas ؛ و
  • ویزای 500-student visas

ویزای 482 برای نیروی کار موقت در نظر گرفته شده است. این ویزا به کارفرمایان این اجازه را میدهد تا از طریق اسپانسر کردن نیروی کار مورد نظر خود، موقعیت های شغلی که شهروندان و مقیمان استرالیا نمی توانند اشغال کنند را پر نمایند. کاهش محدودیت های جذب مهاجر برای افرادی که ویزای 482 دارند به عنوان هدفی در نظر گرفته می شود، که کمبود بحرانی نیروی کار در اقتصاد استرالیا را به عنوان کشوری که می کوشد اقتصادش را از خسارات پندمیک نجات دهد جبران نماید.

جالب است بدانی که گروهی از دارندگان ویزا شامل قانون جدید نخواهند شد، و این گروه افردی هستند که ویزای توریستی بین المللی استرالیا را دارند. همچنین در این قانون مشخص شده است افرادی که برای ویزای موقت اقدام کردند و منتظر اعلام نتیجه هستند، با در دست داشتند مدرک معافیت سفر می توانند به استرالیا وارد و یا از ان خارج شوند.

محدودیت های مرتبط با ویروس Omicron

در حالی که دولت استرالیا برای گروه خاصی از دارندگان ویزا محدودیت را کاهش میدهد، دیگر محدودیت های مرتبط با سویه امیکرون همچنان پا بر جا خواهد ماند. این محدودیت شامل افرادی می شود که 14 روز قبل از سفر خود به استرالیا به یکی از 10 کشور آفریقایی درگیر با این سویه سفر داشتند. این افراد قادر نخواهند بود که به خاک استرالیا وارد شودند. حتی اگر ان شخص در گروه افرادی قرار گیرد که شامل قانون معافیت از ارائه ی مدرک travel exemption باشد، این محدودیت ها شامل حالش خواهد شد.

واکسن های مورد تایید استرالیا و مدرک اثبات وضعیت واکسیناسیون

برای اهداف مسافرتی، دولت استرالیا افرادی را به عنوان واکسینه شده ی کامل در نظر میگیرد که یکی از واکسن های مورد تایید وزارت کالاهای درمانی( TGA) را دریافت کرده باشد، این موضوع شامل آن دسته از افرادی هم میشود که هر دوز واکسن خود را از انواع مختلف واکسن کرونا دریافت کرده اند. در حال حاضر واکسن هایی که در زیر نام خواهیم برد برای اهداف مسافرتی مورد قبول دولت استرالیا هستند:

  • یک دوز از واکسن جانسون اند جانسون؛ و یا
  • ·2 دوز از واکسن های: فایزر بیو تک، مودرنا، استرازنکا، سینووکس، بهارات بیوتک و یا واکسن سینوفارم. در نظر داشته باشید که بین دوز اول تا دوم این واکسن ها باید حد اقل 14 روز وقفه باشد.

برای ایمنی بیشتر مسافران باید حداقل 7 روز بعد از دریافت اخرین دوز واکسن خود به استرالیا سفر کنند، و تنها در این صورت واکسیناسیون انان کامل در نظر گرفته خواهد شد. مسافران باید پرینت و یا مدرک دیجیتال ICVC (گواهی بین المللی واکسیناسیون کووید 19) خود را برای اثبات ایمن سازی ارائه دهند.

در صورت تمایل به اطلاع از ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به کانادا و یا استرالیا و یا اطلاع از جدید ترین قوانین ویزاههای کاری و مهاجرتی کانادا و استرالیا می توانید فرم ارزیابی رایگان سایت را تکمیل نمایید.

2021-12-18